Změna poštovního zákona neomezí projekt Pošta Partner

Vláda v pondělí 25. 5. schválila novelu zákona o poštovních službách. Pokud zákon v navržené podobě schválí Parlament ČR a podepíše prezident, pak Česká pošta získá garanci, že bude mít od příštího roku uhrazeny náklady na poskytování univerzální služby přímo ze státního rozpočtu. Dosud měl financování řešit kompenzační fond, který ovšem nikdy nefungoval. Novela zákona stanoví maximální hranici úhrady, na kterou může Česká pošta v jednotlivých letech dosáhnout. Částka se v průběhu času snižuje z maximálních 700 milionů korun za rok 2015 až na 500 milionů za rok 2017.

Novela poštovního zákona neznamená omezení nebo zrušení projektu Pošta Partner.

V souladu s jednáním Vlády ČR 22. 4. 2015, kdy projekt vzala na vědomí, intenzivně pokračují jednání o převodech jednotlivých poboček na Pošty Partner. Postupné převedení poboček České pošty na smluvní partnery povede k tomu, že  v roce 2025 budou externí partneři provozovat více než 2 500 pošt. Dojde tak k postupnému snižování nákladů České pošty, tím pádem i  nároků na státní rozpočet,  a dostupnost poštovních služeb ve všech místech České republiky bude zachována.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz