Projekt Pošta Partner udrží pobočkovou síť

Česká pošta provozuje v současné době 3 217 poboček. Provozování jedné z nejhustších pobočkových sítí v Evropě je značnou finanční zátěží. Projekt Pošta Partner je cestou, jak zachovat poštovní služby pro občany České republiky ve stávající šíři a zároveň finančně optimalizovat náklady České pošty na jejich existenci.

Jde o standardní projekt, který funguje v celé Evropě, a který poště přinese úspory. V současnosti má Pošta ztrátu na pobočkové síti 1,5 mld. Kč ročně. Ztrátových poboček je cca 1400 a většinou jde o pošty na venkově a menších městech. Od projektu si slibujeme, že ztráta bude klesat. Vláda nechce pobočky zavírat, proto je bude pošta nabízet v rámci projektu Pošta Partner. Jsem přesvědčen, že partnery najdeme, protože projekt v této podobě je pro ně výhodný,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec. 

Česká republika má nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery v Evropě. V Německu se jedná o téměř 100 % partnerských pošt, v Rakousku 71 %, Česká republika má v současné době pouze 1,5 % Pošt Partner z celkového počtu poboček.

Od letošního roku je naplánován desetiletý proces, na jehož konci bude Česká pošta provozovat 691 vlastních poboček. Ostatních 2 526 míst bude fungovat ve formě Pošt Partner. V roce 2015 je plánován převod 60 poboček na Pošty Partner. Konečný stav letošního roku je závislý na jednání České pošty s potenciálními smluvními partnery, kteří budou provozovateli Pošt Partner,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Plánovaný desetiletý proces v ČR vychází ze zahraničních zkušeností a zároveň z reálných možností České pošty jej realizovat. Převody poboček byly i v okolních zemích dlouhodobým procesem.

Při plánování časového rámce vzala Česká pošta do úvahy také fakt, že je třeba veškeré činnosti realizovat tak, aby nebyl ovlivněn chod jednotlivých obcí a i nadále zajištěn sociální rozměr, který plní Česká pošta ve vztahu k obyvatelům daných obcí i k vlastním zaměstnancům.

Česká pošta projekt projednala se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova.

V rámci projektu, který byl spuštěn v roce 2009, došlo k výraznému zlepšení smluvních podmínek. Jedná se o průměrné navýšení provize o 32 %, dále o novou motivaci na rozsah hodin pro veřejnosti, na kvalitu služby, prodej aliančních partnerů, navýšení příspěvků, např. na telefon, a snížení sankcí v případě porušení smlouvy. 

Více informací na webových stránkách www.partnercp.cz

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz