V Souticích otevřeli Poštu Partner

V Souticích nedaleko Vlašimi byla ve čtvrtek 1. října 2015 slavnostně otevřena nová Pošta Partner. Provozovat ji začal tamní obecní úřad. Obec s necelými třemi sty obyvateli se tak po několika letech opět dočká vlastních poštovních služeb.

Slavnostního zahájení provozu Pošty Partner se zúčastnila starostka obce Alena Exnerová, která v úvodu shrnula historii poštovnictví v obci Soutice a následně přivítala a předala slovo dalším řečníkům. Mezi nimi byli Miroslav Štěpán, ředitel Regionu jižní Čechy, pobočkové sítě České pošty, Barbora Tomčalová ze Svazu měst a obcí České republiky a Zuzana Moravčíková za Středočeský kraj. Po krátkých proslovech následovalo slavnostní přestřižení pásky, prohlídka nově zařízených prostor Pošty Partner a také pro všechny přítomné bohaté občerstvení.

Obec Soutice o obnovení poštovních služeb usilovala od dubna 2013, kdy byla pobočka České pošty dočasně uzavřena. „Služby a občanská vybavenost v Souticích tím utrpěly vážnou trhlinu. Lidem pošta velmi chyběla. Kromě možností vyřízení zásilek a úředních záležitostí pro ně vždy byla i místem pro setkávání a získávání snadno dostupných informací, uvedla Alena Exnerová, starostka Soutic a dodala: „Občané se neustále dotazovali, kdy dojde k obnovení služeb. Téma znovuotevření pošty bylo projednáváno téměř na každém zasedání obecního zastupitelstva.“

Nově otevřená pobočka bude nabízet kromě poštovních služeb například i noviny a časopisy, turistický deník, reklamní předměty obce Soutice, knihy a další zábavné i potřebné věci. „Jsme nesmírně rádi, že dnes můžeme otevřít dveře vybavené, krásné úřadovny České pošty „PARTNER“ pro naše obyvatele, rekreanty, turisty a ostatní uživatele, kteří opět budou moci využívat jejích služeb, které jsou zajištěny v plném rozsahu. Mít v dosahu základní a nezbytné služby je pro nás všechny a především pro život na malých obcích velmi důležité,“ uvedla Alena Exnerová, starostka obce. 

Soutěnice    Soutěnice