Chci provozovat

Podmínky partnerství

Smluvní partner poskytuje služby České pošty na základě Smlouvy o poskytování služeb.

Partner poskytuje služby:

 • za úplatu
 • ve vlastní provozovně
 • s využitím vybavení zapůjčeného Českou poštou
 • jménem, na účet a odpovědnost České pošty
 • jménem, na účet a odpovědnost finanční instituce
 • jménem, na účet a odpovědnost provozovatele / poskytovatele vybraných služeb

Partnerem se může stát:

Obec či právnická osoba s majetkovou účastí obce

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku - všechny druhy obchodních společností či družstva, jejichž předmětem podnikání je zprostředkování obchodu a služeb.

Subjekt podnikající na základě živnostenského oprávnění - dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., obor činnosti č. 47 - Zprostředkování obchodu a služeb.

Partner zajišťuje:

Dostupnost pošty Partner

 • pošta Partner musí být otevřená pro klienty v rozsahu otevíracích hodin původní pošty

Dostatečnou plochu a dopravní obslužnost pošty Partner

 • doporučená plocha je minimálně 15 m2 pro jedno-přepážkovou poštu Partner
 • úroveň kultury prostředí musí odpovídat poskytování poštovních služeb

Instalaci externích označení provozovny

 • smaltované cedule, odkaz na nejbližší otevřenou poštu, zvonky
 • piktogramy

Pracovníky, kteří  ovládají základy práce s výpočetní technikou a s perspektivou kvalitního poskytování poštovních služeb

Datové připojení a telefonické připojení

Jak se stát provozovatelem pošty Partner

Vlastní aktivita:

 • Kontaktovat příslušný region České pošty na www.partnercp.cz/kontakt.
 • Projednat záměr na místním obecním úřadě a domluvit součinnost při převedení pošty na poštu Partner.

Reakce na výzvu České pošty

Česká pošta zveřejní oznámení o záměru, že hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou pošty Partner v dané obci. Oznámení obsahuje:

 • základní informace o činnosti smluvního zástupce,
 • základní požadavky na smluvního zástupce.

Zájemce kontaktuje Českou poštu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oznámení.

Výběrové řízení

Na základě výzvy České pošty a přihlášení zájemců, Česká pošta provede výběrové řízení, ve kterém se hodnotí způsobilost zájemců a navrhnutá výše fixní části provize (paušálu). Na základě jeho výsledků potom vybere provozovatele pošty Partner v dané obci.

Smlouva

S vítězem výběrového řízení Česká pošta podepíše Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu. V případě více zájemců zvítězí ten s nižšími měsíčními náklady na provozování pošty Partner.

Vzor smlouvy (docx, 51kB)(ke stažení).

Motivační systém

Provize je nastavena s tím, že poskytování poštovních služeb je spojeno s další, většinou dosavadní činností smluvního zástupce. Pracovník smluvního zástupce tedy během sjednaného rozsahu hodin pro veřejnost může vykonávat i další jeho činnosti. Dochází tak synergickému efektu jak z hlediska nákladů na provoz tak z hlediska možnosti klienta v jednom místě využít i dalších služeb smluvního zástupce. Pošty Partner tak umožňují zachování či rozvoj služeb v obcích, kde dochází k jejich eliminaci.

Motivační systém odměn se skládá z fixní a variabilní části.

Fixní část

Výše fixní provize pro pošty Partner závisí na rozsahu hodin pro veřejnost a lokalitě. Minimální výše této odměny je 9 000 Kč.

Variabilní část

Variabilní část motivace je závislá na měsíčním počtu provedených vybraných transakcí.

Dále zahrnuje provizi za objem prodaných poštovních cenin a zboží a dále pak za volitelné produkty jako je:

 • Prodej poštovních cenin a zboží
 • Prodej losů okamžitých loterií
 • On-line dobíjení předplacených SIM karet
 • Volný prodej tisku
 • Prodej kolkových známek
 • Prodej dálničních kuponů

Ekonomický příklad provozování pošty Partner (xlsx, 13kB)