O Poště Partner

Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty, s.p. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Česká pošta má v současnosti celkem 3 217 provozoven. V letošním roce Česká pošta, s. p. plánuje převod 63 pošt na Pošty Partner.

Více