Otázky a odpovědi

Jsem starosta a chci provozovat Poštu Partner ve své obci, co mám pro to udělat?

V tomto případě stačí na našich stránkách v nabídce Kontakty najít podle regionu příslušného ředitele pobočkové sítě České pošty a domluvit si s ním schůzku.


Jsem živnostník a chtěl bych v rámci své činnosti provozovat Poštu Partner, jaké kroky musím učinit?

V první řadě doporučujeme projednat váš záměr na příslušném obecním úřadě a zde domluvit další postup, zejména zda a jakým způsobem bude obec vystupovat při změně. Následně je třeba kontaktovat podle regionu příslušného ředitele pobočkové sítě České pošty a domluvit si termín jednání. Kontakty naleznete ZDE.


Existují kritéria, podle kterých je určeno, které pobočky České pošty budou převedeny na Poštu Partner?

Pošta Partner je plnohodnotnou náhradou pošty, rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky.


Jaký rozsah služeb bude Pošta Partner poskytovat občanům?

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, důchodů a SIPO, vybrané bankovní služby a prodej poštovních cenin a zboží.


Jaké výhody bude mít z provozování Pošty Partner obec?

Zákazníci mohou v jednom místě využít i dalších služeb smluvního zástupce. Dále obec získá možnost přizpůsobení rozsahu hodin pro veřejnost časovým možnostem zákazníků, a v neposlední řadě lze zmínit i zajímavou provizi.


Kam se mohu obrátit pro bližší informace k provozování Pošty Partner?

Obecné informace lze získat na www. partnercp.cz. Bližší informace pak lze získat přímo od našich regionálních zástupců – viz nabídka Kontakty.


Proč se pobočky budou převádět na Pošty Partner?

Česká pošta se dlouhodobě zabývá formou a ekonomikou provozu pobočkové sítě s cílem dosáhnout jejího optimálního rozložení a struktury při zachování legislativou stanovené dostupnosti pošt. Převedení některých pošt na partnerské pobočky, což je v zahraničí běžný model, tak umožní zachování rozsáhlé pobočkové sítě České pošty i ekonomickou udržitelnost jejího provozu.


Jaké konkrétní povinnosti bude mít provozovatel Pošty Partner?

Povinnosti smluvního zástupce jsou zakotveny ve smlouvě. Jedná se zejména o poskytování sjednaných služeb zákazníkům ve stanoveném rozsahu hodin pro veřejnost.


Kdo zaplatí vybavení Pošty Partner?

Vybavení interiéru Pošty Partner včetně výpočetní techniky, bezpečnostního vybavení a externího označení provozovny zajišťuje Česká pošta.


Budu mít jako provozovatel určenou pevnou otevírací dobu Pošty Partner?

Rozsah hodin pro veřejnost se sjednává při přípravě smlouvy, jeho dodržování je pro smluvního zástupce závazné.


Co bude s budovou, která se po přestěhování pošty uvolní?

V případě, že budova není majetkem České pošty, ukončíme pronájem prostor. Pokud je budova majetkem České pošty, bude následně rozhodnuto o potřebě části nebo celé budovy. Nepotřebná část bude pronajata či prodána.