O Poště Partner

 Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty, s.p. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Česká pošta má v současnosti celkem 3 217 provozoven. V letošním roce Česká pošta, s. p. plánuje převod 63 pošt na Pošty Partner.

V současné době má Česká republika na jedné straně jednu z nejhustších poštovních sítí v Evropě, na straně druhé má z evropských zemí nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery. Pro srovnání, v Německu se jedná o téměř 100% podíl smluvních partnerů, v Rakousku 71%, v České republice je to pak jen 1,5 %. Při přípravě tohoto projektu vycházela Česká pošta, s. p. z dobrých zkušeností zahraničních poštovních správ.

Pošty Partner jsou dle vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu plnohodnotné provozovny České pošty, protože občanům poskytují základní poštovní služby a zachovávají vysokou dostupnost pošt. Ohlasy od občanů obcí, kde již byly Pošty Partner zavedeny, dokazují, že občané jsou s touto změnou spokojeni a oceňují příznivější rozsah hodin pro veřejnost, které tyto provozovny poskytují.

Česká pošta tento projekt začala připravovat již v roce 2008 a od roku 2009 začala své vybrané pobočky přeměňovat na partnerské pošty. První byla otevřena v prosinci 2009 na Božím Daru.


PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

RAKOUSKO

Typický příklad toho, jak mohou v oblasti poskytování poštovních služeb fungovat franšízy, najdete právě v Rakousku. A není tajemstvím, že zdejší model byl do určité míry inspirací i při tvorbě našeho projektu Pošta Partner. Přestože její pobočková síť čítá téměř dva tisíce poboček (k 31. 12. 2013 měla Österreichische Post (ÖP) celkem 1 905 obslužných míst, zákon přitom rakouské poště ukládá povinnost provozovat jen 1 650 míst), sama ÖP z nich provozuje pouze jednu čtvrtinu, tj. 546 pošt. Zbývajících 1 359 poboček, má pod názvem Post-Partner na starosti třetí strana, smluvní partner. Poštu tak najdete například v obchodech, čerpacích stanicích, trafikách, obecních úřadech, lékárnách, turistických infocentrech a řadě dalších míst. Smluvní partneři poskytují tři hlavní skupiny služeb: poštovní (podání a vydávání zásilek), bankovní (vklady, výplaty, zprostředkování poradenství) a prodej zboží (ceniny, filatelie, telefonní karty). Právě díky franšízám má ÖP rozsáhlou pobočkovou síť, jejímž prostřednictvím je plně schopná poskytovat univerzální službu.

Zdroj: post.at

BELGIE

Pobočková síť belgické pošty se skládá z 670 vlastních pošt a 670 tzv. „Postpoints“, obdoby naší pošty Partner. Rozsah a působnost pobočkové sítě jsou definovány ve smlouvě uzavřené mezi belgickým státem a poštou, tj. nejméně 1 300 obslužných míst včetně poboček provozovaných třetí stranou.

Zdroj: bpost.be

NĚMECKO

Německá pošta se specializuje především na doručování zásilek. Podle svého regulátora ale musí disponovat sítí minimálně 12 tisíc pošt na celém území Německa. Požadavky jsou podobné jako u nás – poštu musíte najít v každém sídle s více než 2 000 obyvatel, v oblastech s více jak 4 000 obyvateli musí být docházková vzdálenost na poštu do dvou kilometrů. Na venkově pak najdete minimálně jednu poštu pro území o rozloze 80 km2. Německá pošta požadavek plní, dokonce nadstandardně – nyní je veřejnosti k dispozici celkem 13 tisíc pošt. Dlužno dodat, že všechny jsou provozované soukromými majiteli. S psaními a poukázkami tak lidé v Německu chodí do supermarketů, obchodních domů nebo třeba do papírnictví. Přitom ještě v roce 2010 měla německá pošta 14 050 pošt, z čehož bylo 300 vlastních a zbytek partnerských.

Zdroj: dpdhl.com

SLOVENSKO

Slovenská pošta poskytuje svoje služby prostřednictvím sítě přístupových a kontaktních míst, k 31. 12. 2013 bylo na území Slovenské republiky celkem 1 539 pošt, z toho 173 podacích a 1 366 dodacích pošt, dále 5 pojízdných pošt, 75 poštovních středisek, 45 pošt Partner a 15 smluvních výdejců.

Slovenský regulátor požaduje poštovní pobočku:

  • v každé obci s více než 2 500 obyvateli nebo
  • v každé obci s méně než 2 500 obyvateli, ale pobočka obsluhuje území s více než 3 500 obyvateli.

V současné době požadavek představuje 822 povinných pošt.

Zdroj: posta.sk