O Poště Partner

Pošta Partner chce zachovat dostupnost poštovní sítě i v malých obcích tím, že převede část pošt na pošty Partner. Ty budou provozované třetími osobami v rámci jejich stávajícího podnikání. Pošty Partner tak budou například součástí obchodů, kaváren či obecních úřadů.

První pošty Partner se v České republice objevují od roku 2009 a momentálně jich je v provozu 356 (stav ke 1. 7. 2017). Více než polovinu z nich zajišťují přímo obecní úřady.

Porovnání se zahraničím

V současné době má Česká republika na jedné straně jednu z nejhustších poštovních sítí v Evropě, na straně druhé má z evropských zemí nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery. Pro srovnání, v Německu se jedná o téměř 100% podíl smluvních partnerů, v Rakousku 71%, v České republice to počátkem roku 2016 byla 3 %.

Německo

Německá pošta musí podle svého regulátora disponovat sítí minimálně 12 tisíc pošt po celé zemi a tento požadavek plní dokonce nadstandardně – nyní je veřejnosti k dispozici celkem 13 tisíc pošt. Dlužno dodat, že Kromě dvou pošt v Berlíně a v Bonnu jsou všechny provozované soukromými majiteli. Přitom ještě v roce 2010 měla německá pošta 14 050 pošt, z čehož bylo 300 vlastních a zbytek partnerských. S dopisem a poukázkou tak lidé v Německu chodí do supermarketů, obchodních domů nebo třeba do papírnictví.

Zdroj: dpdhl.com

Rakousko

Rakouský model byl do určité míry inspirací i při tvorbě projektu Pošta Partner. Přestože její síť čítá téměř dva tisíce poboček (podle výroční správy z roku 2015 měla celkem 1 800 obslužných míst, zákon jí přitom ukládá povinnost provozovat jen 1 650 míst). Sama ÖP provozuje pouze 500 pošt. Zbývajících 1 300 poboček (tj 72 %) má pod názvem Post-Partner na starosti smluvní partner. Poštu tak najdete například v obchodech, čerpacích stanicích, trafikách, obecních úřadech, lékárnách, turistických infocentrech a řadě dalších míst.

Zdroj: Výroční zpráva Österreichische Post za rok 2015

Polsko

Dalším sousedem, kde úspěšně zahájili převod pošt do provozování třetím osobám, je Polsko. Pobočková síť polské pošty (Poczta Polska) má podle údajů z výroční zprávy za 2014 celkem 7 500 poboček. Z toho je necelých 4 tisíce poboček ve městech a zbytek ve vesnických oblastech. Podíl pošt provozovaných třetí osobou dělá 38 % z celkového počtu pošt tj. 2 850.

Zdroj: Výroční zpráva Poczta Polska za rok 2014

Maďarsko

Podobně jako Česká republika i Maďarsko zahájilo přechod na pošty Partner nedávno. Celkový počet pošt podle výroční zprávy za rok 2015 je 2 698, z toho je na Partnera převedeno 300 (11 %).

Zdroj: Výroční zpráva Magyar Post za rok 2015

Slovensko

Na Slovensku je Pošta povinná v každé obci, která má víc než 2 500 obyvatel, což ve výsledku reprezentuje 822 povinných pošt. Slovenská pošta poskytuje svoje služby prostřednictvím 1 540 pošt (stav k 31. 12. 2015). Součástí sítě poboček je i 43 post Partner tj 3 % z celkového počtu.

Zdroj: Výroční zpráva Slovenské pošty za rok 2015

Trend převodu vlastních pošt na franšízy je charakteristický pro naše sousedy ale i celou Evropu.