Technické podmínky

Základní podmínky technického řešení

Připojení vyžaduje tyto základní parametry

 • Preferované připojení - synchronní připojení s min. rychlostí 1Mb/s typu SDSL,
 • Technické minimum připojení - asynchronní připojení s min. rychlostí 2Mbps/256kbps typu ADSL,
 • Minimální zaručená průchodnost (rychlost) spojení do Internetu - 512kb/s.

Připojení do datové sítě České pošty je nezbytnou podmínkou pro provoz pobočky pošty Partner, a proto musí odpovídat technickým a bezpečnostním požadavkům ICT České pošty.

Vybavení a označení provozovny

V rámci uzavřené smlouvy Česká pošta zajišťuje

Dodání a instalaci

 • Přepážek a nábytku (vitrína, psací pult, židle, ….)
 • Výpočetní techniky (počítač, tiskárna, váha, …)
 • Bezpečnostního vybavení (trezor, „time“ trezorek, systém pro tísňový signál)

Dodání

 • Externího označení provozovny
 • Poštovního materiálu, razítek a tiskopisů

Zajištění provozu

Bezplatné školení potřebného počtu pracovníků v rozsahu 3 dny od České pošty a ČSOB, následně 2 dny od ČNB. Témata školení jsou:

 • Poštovní provoz
 • APOST (obsluha výpočetní techniky)
 • Bankovní služby
 • Ostatní služby

Logistickou podporu (přeprava zásilek, zásobování)

Technologickou podporu (konzultace)

Servis zapůjčeného vybavení

Smluvní zástupce zajišťuje

 • Provozovnu a její činnost
 • Obsluhu veřejnosti v rozsahu podle typu provozovny
 • Dopravní dostupnost provozovny ve vazbě na logistickou podporu České pošty