Užitečné odkazy

Zde můžete najít užitečné odkazy na Český telekomunikační úřad, Ministerstvo vnitra, spolupracující banky a sdružení:

Česká pošta: www.ceskaposta.cz

MV: www.mvcr.cz

ČTÚ: www.ctu.cz

ČSOB: www.csob.cz

Svaz měst a obcí: www.smocr.cz

Sdružení místních samospráv: www.smscr.cz

Spolek pro obnovu venkova: www.spov.org