Napsali o nás Co se děje na poštách Partner

9.5. 2018

První samostatná pošta Partner byla oceněná certifikátem „Přátelská“

Ve Středočeském kraji při silnici, která v minulosti spojovala Prahu s Vídní, se nachází obec Vestec. Zde byla v dubnu 2016 otevřena pošta Partner, která je unikátní tím, že jako první nese status „samostatná‘“. V praxi to například znamená, že řídící pošta se o tuto poštu Partner stará jen po stránce technologické a funguje jako poradenská pro kontakt pracovníků pošty Partner s Českou poštou.

Zajímavostí je především to, že zástupce České pošty s požadavkem na zřízení pobočky pošty Partner kontaktoval přímo starosta Vestce Tibor Švec. Počet obyvatel se v obci totiž navýšil nad hodnotu 2 500 a v takovém případě má nárok v souladu s platnou legislativou na pobočku pošty. Starosta měl ještě jeden dobrý důvod, jak uvedl: „Vestec měl stejné názvy ulic a PSČ s nedalekou Jesenicí, což způsobovalo problémy s doručováním. Vznikem samostatné pošty jsme získali nové PSČ.“

Původně obec nechala zřídit přepážku v prostorách podatelny v budově obecního úřadu, která zde bezproblémově fungovala od dubna 2016 do konce května 2017. Následně poštu Partner přestěhovali do nového obecního objektu, kde vznikla dvoupřepážková pošta Partner. Obec je velice aktivní a podílela se stejně jako u jednopřepážkové, tak i u dvoupřepážkové varianty pošty na vybavení nábytkem vyhotoveným podle designu České pošty. Prostory v novém objektu jsou moderní s pěkným prostředím pro klienty i pracovníky a k dispozici je klientům Wi-Fi, toaleta a dětský koutek pro nejmenší.

Proto jsme se se zástupci České pošty vydali do Vestce ocenit zdejší poštu Partner certifikátem a nálepkou Přátelská pošta. Ocenění převzal pan Tibor Švec, starosta obce, který řekl, že největší zásluhu na fungovaní pošty Partner mají zdejší pracovnice. Certifikát předali Anna Vonka, Lenka Kristová a Tomáš Fiala za centrálu České pošty. K těm se přidali Hana Tmejová, ředitelka pobočkové sítě pro Prahu, Michal Kolář, manažer obvodu Praha II a Ondřej Tauš, referent podpory pro Prahu.

Zdroj: Česká pošta, 9. 5. 2018