O Poště Partner

Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty, s.p. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Česká pošta, s.p., plánuje mít v cílovém stavu (v roce 2025) přibližně 700 vlastních provozoven a kolem 2 500 pošt Partner.

Více